TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HOTLINE:  (84.8) 39247110

Liên hệ
Tư vấn và hỗ trợ ...

VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NETSOFT

Tòa nhà VNPT - 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3528 2106 - (84.8) 3528 2056

 

Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NETSOFT

12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh