Trung tâm Công Nghệ Thông Tin-VTTP Hồ Chí Minh
12/1 Nguyễn Thị Minh Khai P.Đa Kao Quận 1 TP.Hồ Chí Minh